adamantanski antivirusna

 
Adamantanski antivirusna aktivne su samo protiv virusa influence A, RNK virus, ali nema akcije protiv virusa influence B. Virusna membranskog proteina, M2, djeluje kao ionski kanal u dva stupnja od virusne replikacije u stanici domaćina. Te faze su spoj virusne opne i endozomu membrane, te montaža i puštanje novih viriona. Adamantanski antivirusna blokirati ovaj ionskih kanala.

Medicinskih stanja povezanih s adamantanskim antivirusnim